SPK tarafından izahname/ihraç belgesi onaylanan halka açık ortaklıkların pay ihraçları - Enka İnşaat

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:

Ortaklık: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Mevcut Sermaye (TL): 5.600.000.000
 
Yeni Sermaye (TL): 6.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı/Kâr Payından (TL): 400.000.000