ENKA’nın Bechtel ile Sırbistan Cumhuriyeti’nde yapımını üstlendiği Morava Koridoru Otoyolu Projesi’nin ilerlemesi artıyor.

Enka İnşaat twitter hesabından şu açıklamayı yaptı
 
ENKA’nın Bechtel ile yapımını üstlendiği Morava Koridoru Otoyolu Projesi kapsamında; Sırbistan Cumhuriyeti’nin güneyinde Pojate’den başlayan, Cacak’ın kuzeyinde bulunan Preljina’ya kadar uzanan 4 şeritli, çift yönlü 112 km’lik otoyol işleri bulunmaktadır. Otoyol tamamlandığında, orta Sırbistan ile Pan-Avrupa Koridorları; Koridor 10 ve 11’in birbirlerine bağlantılarını sağlayacaktır. Proje, Batı Morava Nehri vadisinde doğu-batı istikametinde uzanacak olup, sanayi kenti Kruševac’a giden ekonomik koridorun önemli bir sağlayıcısı olarak görülmektedir. Proje kapsamında; 11 kavşak, 56 köprü, 29 üst geçit, 28 alt geçit, yüksek miktarda toprak dolgusu, aşındırma koruma çalışmaları, taşkın koruma önlemleri, uzun nehir islahlari, bentler ve Batı Morava nehri’nin geniş taşkın ovası nedeniyle yeni nehir yatağı inşaası bulunmaktadır. Otoyol güzergahı boyunca, optik kabloların döşeneceği telekomünikasyon kablo kanallarının inşası planlanmaktadir. Bu yönü ile bakıldığında inşaa edilecek otoyol aynı zamanda dijital bir koridor özelliği taşımaktadır. Dijital koridorun amacı, güvenli trafik ve otoyolun rahat kullanımını sağlamak için hızlı ve güvenilir bilgi alışverişini sağlamaktır.

Projenin 1.410 kişilik ana kampı 5 Şubat 2021’de kullanılmaya başlanmıştır. Projede tasarım çalışmaları devam etmektedir. Öte yandan, Kısım 1 ve 2’de toprak işleri ve köprülerde kalıcı inşaat işleri devam etmektedir. Proje önümüzdeki aylarda mevcut iş hacmini artırmayı planlamaktadır. Ayrıca 2021 yılında projenin 3, 8 ve 9 no’lu kısımlarında da işlere başlanması hedeflenmektedir.

https://twitter.com/ENKA_Cons