Saha Kurumsal, ENKA İnşaat için Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,28 olarak teyit etti - Basın Açıklaması

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. için Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,28 olarak teyit etmiştir.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 04.11.2019 tarihinde 9,28 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,28 olarak teyit etmiştir.
SAHA bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni baz alan metodolojisini kullanmıştır.
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir:
 
ANA BAŞLIK NOTLARI

Pay Sahipleri 95,44
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 95,96
Menfaat Sahipleri 96,04
Yönetim Kurulu 87,26

Toplam 92,80