Enka İnşaat, Chubb'a karşı uluslararası tahkime başvurduğunu ve hukuki süreci yakından takip ettiğini bildirdi

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

Şirketimiz ile Chubb isimli sigorta firması arasında devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili basın haberi nedeniyle Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcıları bilgilendirme gereği doğmuştur.

Chubb mevcut uluslararası tahkim anlaşmasının hilafına, Moskova'da şirketimiz aleyhine, halef sıfatı ile 450 milyon ABD Doları tutarında tazminat davası açmıştır. Moskova mahkemesi, Chubb'ın, Berezovskaya kömür santralinde 2016 senesinde çıkan yangında şirketimizin dahli olduğuna ilişkin tüm iddia ve tazminat taleplerini esastan reddetmiştir.

29/4/2020 tarihinde, İngiliz temyiz mahkemesi Chubb'ın, şirketimize karşı Moskova mahkemesinde kaybettiği kararı temyiz etmesini tedbiren yasaklamıştır.

Şirketimiz Chubb'ın tahkim maddesini ihlal etmesinden doğan zararlarının karşılanması amacı ile Chubb'a karşı uluslararası tahkime başvurmuş olup, hukuki süreci yakından takip etmektedir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844818