Enka İnşaat'ın vergi dairesine sunulan 2019 yılı 12 aylık net karı 2,515,630,497 TL

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***